Il-Marigold Foundation tinsab kontinwament taħdem ma’ entitajiet, organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet madwar Malta u Għawdex. Hawn tista’ tara l-aħħar aħbarijiet fosthom inizzjattivi riċenti u kampanji kontinwi..

Latest News

Is-Sinjura Michelle Muscat izzur ir-~Rikba bil- Muturi organizzata ghall-Pink October li titlaq minn Ghajn Tuffieha ghal Cavalieri Hotel f’San Giljan.

Read More

Inawgurata klassi interattiva Gdida fil-YPU għal tfal u żgħażagħ b’problemi ta’ saħħa mentali   Il- Fondazzjoni Marigold, immexxija minn mart il Prim Ministru, Michelle Muscat, iffinanzjat klassi interattiva gdida ghal tfal u adoloxxenti bi problemi ta’ sahha mentali li jiehdu kura fil Young People’s Unit ta’ l-Isptar Monte Carmeli f’H’Attard. Dan sehh lejlet il jum

Read More

Is-Sinjura Michelle Muscat, Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold nediet il-kampanja Pink October bl-għan li jiżdied l-għarfien dwar il-kanċer tas-sider u biex jinġabru fondi għal apparat mediku ġdid. Is-Sinjura Muscat qalet li l-marda tal-kanċer tas-sider ma tolqotx biss lin-nisa iżda lill-familji tagħhom ukoll. Hija aċċennat għall-importanza li kull mara m’ għandix tibża’ tmur tagħmel it-testijiet neċessarji biex insalvaw

Read More

Is-Sinjura Michelle Muscat, Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, zaret l-iskola Sajf ta’ l-Inspire f’Marsaskala, fejn qed jattendu mal- mitt tifel u tifla, li terz minnhom ghandhom bzonnijiet specjali.  Is-Sinjura Muscat fahhret din l-iskola inklussiva u ghamlet emfazi fuq il-fatt li din skola li tilqa’ tfal li jikbru fi trobbija normali u anke dawk b’dizabilta.  Tenniet li din

Read More